Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - zakup "opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą teleopieki dla 150 mieszkańców Miasta Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z kompleksową usługą teleopieki dla prognozowanej liczby 150 mieszkańców Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

  Informacja o unieważnieniu postępowania

 Przedłużenie terminu składania ofert - z dnia 21.02.2024 r.

 Zapytanie ofertowe

 Formularz ofertowy

 Klauzula RODO

 

 Zamawiający informuje, iż w udostępnionym zapytaniu ofertowym w rozdziale VII.  pkt 1 b nastąpiła omyłka pisarska:

jest:

 1. Cena oferty – waga 60 %, w tym:

a) Cena oferty 120 opasek z wyświetlaczem max - 40 % (40 pkt)

b) Cena oferty 30 opasek z wyświetlaczem max - 20 % (20 pkt)

powinno być:

 1. Cena oferty – waga 60 %, w tym:

a) Cena oferty 120 opasek z wyświetlaczem max - 40 % (40 pkt)

b) Cena oferty 30 opasek bez wyświetlacza max - 20 % (20 pkt)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163