Informacja o roztrzygnięciu postępowania - dostawa 45 ton węgla dla podopiecznych MCPR Zamość

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczacego dostawy 45 ton węgla dla podopiecznych MCPR Zamość w załączniu publikuje ogłoszenie o roztrzygnięciu.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Nawiązując do zapytania ofertowego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizującego projekt "Aktywność - droga do włączenia społecznego" nr RPLU.11.01.00-06-0095/17 w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację szkoleń: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów na prawo jazdy kategorii C, D i C+E z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi informujemy, iż wybrano ofertę.

Informacja o rozstrzygnięciu

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów na prawo jazdy kategorii C, D i C+E z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt „Aktywność – droga do włączenia społecznego” nr RPLU.11.01.00-06-0095/17 zaprasza do złożenia oferty na

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów na prawo jazdy kategorii C, D i C+E z kwalifikacjami wstępnymi przyspieszonymi

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1142321

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla pracowników socjalnych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  nr POWR.02.05.00-00-0199/17 zawiadamia o wyniku postępowania na realizację usługi

Czytaj więcej...

Zapewnienie wysokiej jakości szkoleń

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 2, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  nr POWR.02.05.00-00-0199/17 zaprasza do złożenia oferty

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163