Zostań wolontariuszem

Jeśli masz odrobinę wolnego czasu.

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie.

Jeśli chcesz działać na rzecz innych.

Jeśli chcesz zrobić coś innego niż dotychczas ...

Wolontariuszem może zostać każdy - również TY!

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie działa na rzecz innych ludzi, wykraczając poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

    Wolontariusz może min.:
  • działać w świetlicach środowiskowych - pomagając odrabiać lekcje dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, uczyć je jak w pożyteczny sposób można spędzać czas wolny,
  • prowadzić ćwiczenia ruchowe i zabawy z dziećmi upośledzonymi, na terenie ośrodków wsparcia dla tych dzieci,
  • pomagać w pracach porządkowych i robić zakupy osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym,
  • czytać książki osobom starszym, niewidomym i niedowidzącym pomagać tym osobom załatwiać różne sprawy poza domem,
  • brać aktywny udział w kampaniach społecznych nagłaśniających w mediach problemy społeczne, itp.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy posiadane kwalifikacje.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś ciekawiej spędzić swój wolny czas robiąc coś pożytecznego przyjdź do Zamojskiego Centrum Wolontariatu ul. Wyszyńskiego 28 A (Osiedlowy Dom Kultury ?Okrąglak?).

ZAPRASZAMY !!!

 

więcej informacji na temat Europejskiego Roku Wolontariatu na stronie internetowej www.wolontariatzamosc.pl

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163